Tjenester

Trefelling

Trefelling er den praktiske utførelsen av hogst eller tømmeruttak i skogbruket.

Felling gjøres med redskaper som øks, hånd sag, motorsag eller hogstmaskin.

Under vindstille forhold vil et tre som regel falle mot sør. Årsaken er at der sola skinner mest, er grenene større og har mer bar eller løv. Vinden kan være en faktor som kan oppveie overvekta. En gran er stor, og tar veldig mye vind, så det har stor innvirkning på hvilken vei treet faller. Vanligvis er det nesten umulig å felle mot vinden på grunn av det store arealet av treet og den derav følgende seileffekten.


Tomterydding

Vi rydder for eksempel vekk trær, stubber i forkant av ett byggprosjekt. Har du en tomt som må ryddes? Ring oss på: 419 050 93 for befaring/vurdering og prisforslag

Tømmerhogst

Tømmerhogst vil si å hogge ned tre og kvistet dem for å rydde skog eller, mer vanlig, for å bruke trematerialer. Storparten av tømmeret som blir hogget blir brukt til å lage papir eller trevirke, Ring oss for en prat om tømmerhogst på: 419 050 93